privacybeleid & cookies

Privacy & Cookies


Dit “Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:
AirGenics
Hanswijkstraat 42
B-2800 Mechelen
België

+32 472 95 85 60
support@airgenics.be

Gelieve deze Privacy Policy aandachtig te lezen. Het bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonsgegevens mee te delen op onze Website https://airgenics.be, door ons te contacteren per e-mail/telefoon of door een vraag/klacht in te dienen, verklaart u dat u kennis hebt genomen van dit Privacybeleid en dat u uitdrukkelijk instemt met de inhoud ervan.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Verzamelde persoonsgegevens
Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking van gegevens
Artikel 3 – Hoe wij uw persoonsgegevens delen met derden
Artikel 4 – Duur van de verwerking
Artikel 5 – Uw rechten
Artikel 6 – Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Artikel 7 – Cookies

Artikel 1 Verzamelde persoonsgegevens
AirGenics verwerkt uw Persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit betreft:

Cookies – Telkens wanneer u onze website of app gebruikt, kunnen verschillende persoonsgegevens over u worden verzameld op basis van cookies en soortgelijke technologieën, in het bijzonder uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, …
Klantgegevens – Wanneer u de functionaliteiten van onze website of app gebruikt of een bestelling plaatst, kunnen wij de volgende klantgegevens over u verzamelen: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en btw-nummer, geboortedatum, geslacht, taal, bankrekeningnummer, en alle andere gegevens die u aan ons verstrekt;
Leveranciersgegevens – Indien u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, aangevuld met andere persoonsgegevens die u verzamelt en eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt;
Communicatiegegevens – Als u ons belt, e-mailt of een contactformulier invult, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, alsmede de gegevens die u zelf verstrekt;

Artikel 2 Doeleinden van de verwerking van gegevens
Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor:

Cookies – om onze website en app te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, op de wettelijke basis van uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming;
Klantgegevens – om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, op basis van de noodzaak om een door u aangevraagde overeenkomst uit te voeren of omdat AirGenics daar een gerechtvaardigd belang bij heeft;
Leveranciersgegevens – om u een uitnodiging tot inschrijving te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en om met u te communiceren, op basis van de rechtsgrond van de noodzaak om het contract te sluiten en uit te voeren;
Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, op de rechtsgrondslag van uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang om telefonisch contact met u op te nemen;
Direct marketing:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties, op de rechtsgrondslag van ons gerechtvaardigd belang met betrekking tot bestaande klanten of mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten, of uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.
Indien u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor onze direct marketing doeleinden, kan dit kosteloos en zonder opgave van redenen, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon.

Artikel 3 Hoe wij uw persoonlijke gegevens met derden delen
In bepaalde omstandigheden kan AirGenics uw persoonsgegevens delen met derden: overheidsinstanties, rechtbanken en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, financiële instellingen, verzekeringsinstellingen.
Indien wij ooit onze activiteiten staken of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan of ons bedrijf verkopen, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden die ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen. In dat geval zal AirGenics u altijd naar beste vermogen vooraf informeren, maar u erkent dat dit mogelijk niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4 Duur van de verwerking
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en wettelijke bepalingen:

sociale documenten: 5 jaar
facturen: 7 jaar
contactgegevens: in overeenstemming met de noodzaak

Artikel 5 Uw rechten
U heeft te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij deze gebruiken. U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. In een aantal gevallen die in de GDPR worden opgesomd, kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u ernstige en legitieme redenen hebt die verder gaan dan onze noodzaak om uw gegevens te verwerken. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zelfs zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of ze te laten overdragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail naar support@airgenics.be, per post naar Hanswijkstraat 42 B-2800 Mechelen België of via de formulieren op onze Website.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Indien nodig kunt u ook een eis tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechtbank.

Artikel 6 Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In geen geval kan AirGenics aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

Artikel 7 Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons tevens in staat om onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij alleen strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij u eerst om toestemming.

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden interne cookies genoemd. Wij gebruiken ook externe cookies, d.w.z. cookies van een ander domein dan waar u zich op dat moment bevindt. Wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld om uw privacy-instellingen te registreren, in te loggen op onze website of een formulier in te vullen. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing krijgt, maar als gevolg daarvan zullen sommige delen van onze website niet werken.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat wij de prestaties van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het populairst en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, zullen wij niet weten wanneer u onze website hebt bezocht.

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden geplaatst of door externe aanbieders van diensten die wij op onze webpagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kan het zijn dat deze of sommige van deze diensten niet goed werken.

Marketing cookies

Marketingcookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website hebt bezocht en/of om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. U beslist zelf of u toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketingcookies.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes daarna op elk gewenst moment beheren.
De cookielijst hieronder geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

WPML
Functioneel

Google Kaarten
Marketing/Tracking

Google Analytics
Statistieken

Complianz
Functioneel

WP Google Kaarten
Functioneel

Wistia
Statistieken, Marketing/Tracking

Diversen
Doel in afwachting van onderzoek

Indien u merkt dat via onze website andere cookies worden geplaatst, stellen wij het op prijs als u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte stelt, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Wij zullen u zo veel mogelijk informatie geven over cookies die door derden worden geplaatst. Wilt u echter meer weten, raadpleeg dan de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@airgenics.be, per post op Hanswijkstraat 42 B-2800 Mechelen België of via het contactformulier op onze website.

Meer informatie over cookies kunt u ook vinden op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Door te registreren gaat u akkoord met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt volgens ons Privacy Beleid